Het WapenschildHet wapenschild van Ortus Phoenix heeft net zoals alle andere wa-penschilden een heel verhaal in zich verborgen. Niets van wat er opstaat is zonder betekenis. De feniks is een dier dat als het oud en versleten is, in vlammen opgaat om nadien uit zijn eigen assen herboren te worden. Een soortgelijke gebeurtenis ligt aan de basis van het ontstaan van Ortus Phoenix in 2010.
Je zal zien dat de feniks twee koppen heeft. Onze vereniging is dan ook door twee koppels gesticht maar gelukkig is het daar niet lang bij gebleven.

In het onderste register van het wapenschild staat een sterrenbeeld met zes zilveren en één gouden ster. Het is de Kleine Beer zoals hij van bij ons te zien is op 22 juli om middernacht, het moment waarop Ortus Phoenix officieel boven de doopvont gehouden werd. De gouden ster is de Poolster. Deze ster staat steeds in het noorden en is dus te gebruiken als kompas. Dit heeft uiteraard te maken met ons motto “Non Omnes Vagantes Deerrant” of “Niet allen die dwalen zijn op de dool”.